Vaikuta yrityksesi ja työntekijöidesi turvallisuuteen

Vaikuta materiaalikustannuksiin

Vaikuta vakuutusmaksuihin

 

 

"Varastoympäristössä sattuu vuosittain lukuisia onnettomuuksia. Suuremmaksi osaksi onnettomuudet rajoittuvat materiaalivahinkoihin kuten työkoneisiin, hyllyihin ja oviin. Trukkien kanssa työskennellessä on syytä muistaa, että kyseessä on voimakas työkone jonka törmäyksen seurauksena voi huonoimmassa tapauksessa olla jopa ihmisen kuolema. 

 

Onneksi meillä suomessa trukeilla aiheutetut kuolemaan johtavat onnettomuudet ovat harvinaisia. Jokainen kuolemantapaus on kuitenkin turha ja meillä Uudenmaan Trukkikouluksessa lähtökohtana on, että kaikki onnettomuudet voidaan välttää. 

 

Kun onnettomuuksia sattuu, vaikuttaa tämä suoraan yrityksen tulokseen. Mahdolliset työkoneiden rikkoontumiset ja huollot maksavat. Hyllyt sekä ovet ovat arvokkaita ja törmäyksestä johtuvat vahingot voivat nousta useisiin kymmeniintuhansiin euroihin. Kun onnettomuuksia sattuu, voivat nämä vaikuttaa myös vakuutusmaksujen hintoihin.

 

Tilaamalla trukkikurssin voit säästää kymmeniätuhansia euroja kun panostat työntekijän ammattitaitoon".

Yrittäjä

Antti Toivanen

 © Uudenmaan Trukkikoulutus 2018